http://esenkoyu.com
EŞEN KÖYÜ

TAVŞANLI KÜTAHYA

Köyümüzde yetişen mantar türleri

Akça mantar
Kuzu göbeği
Cincila (mıncıl)
ayı mantar ı
Tıngır kulak 
Kızıl mantar (kültür mantarı)
Dede mantarı
Suluca mantar ı (sümüklü mantar)
 Helvella
Beyaz türüf mantarı(börek)
Melki
 

Bedri Türkmen eşen köyü